Законодавство

Основні нормативно-правові акти, що регулюють судово-експертну діяльність в Україні

Конституція України

Кодекси України

Кримінальний кодекс України

Кримінальний процесуальний кодекс України

Цивільний процесуальний кодекс України

Господарський процесуальний кодекс України

Кодекс адміністративного судочинства України

Кодекс України про адміністративні правопорушення

Закони України

Про судову експертизу

Про виконавче провадження

Про наукову і науково-технічну діяльність

Про запобігання корупції

Постанови Кабінету Міністрів України

Положення про Міністерство юстиції України (№ 228 від 2 липня 2014 р.)

Інструкція про порядок і розміри відшкодування витрат та виплати винагороди особам, що викликаються до органів дізнання, досудового слідства, прокуратури, суду або до органів, у провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення, та виплати державним спеціалізованим установам судової експертизи за виконання їх працівниками функцій експертів і спеціалістів» (№ 710 від 01.07.1996 р.)

Деякі питання надання платних послуг науково-дослідними установами судових експертиз Міністерства юстиції (№ 804 від 27.07.2011)

Про граничні розміри компенсації витрат, пов’язаних з розглядом цивільних та адміністративних справ, і порядок їх компенсації за рахунок держави  (№ 590 від 27.04.2006)

Про умови оплати праці працівників державних спеціалізованих установ судових експертиз (№ 314 від 30.03.2011)

Положення про Координаційну раду з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України (№ 778 від 16.11.1994)

Порядок атестації та державної реєстрації методик проведення судових експертиз» (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 07.11.2013 № 814) (№ 595 від 02.07.2008)

Накази Міністерства юстиції України

Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень (№ 53/5 від 08.10.1998)

Інструкція про особливості здійснення судово-експертної діяльності атестованими судовими експертами, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах (№ 3505/5 від 12.12.2011)

Положення про Центральну експертно-кваліфікаційну комісію при Міністерстві юстиції України та атестацію судових експертів (№ 301/5 від 03.03.2015)

Порядок проведення рецензування висновків судових експертів та висновків експертних досліджень (№ 335/5 від 03.02.2020)

Переліки рекомендованої науково-технічної та довідкової літератури, що використовується під час проведення судових експертиз» (№ 1467/5 від 08.05.2018)

Порядок ведення державного Реєстру атестованих судових експертів (№ 492/5 від 29.03.2012)

Порядок ведення Реєстру методик проведення судових експертиз (№ 1666/5 від 02.10.2008)

Положення про науково-консультативну та методичну раду з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України (№ 470/5 від 27.03.2012)

Порядок присвоєння кваліфікаційних класів судових експертів працівникам науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України (№ 3660/5 від 30.12.2011)

Довідник кваліфікаційних характеристик посад працівників науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України (№ 611/5 від 19.04.2012)

Про встановлення вартості однієї експертогодини у 2023 році (№ 230/5 від 16.01.2023)

Інформаційна та технологічна картка адміністративної послуги присвоєння кваліфікації судового експерта» (№ 589/5 від 29.03.2013)

Про деякі питання забезпечення судово-експертної діяльності в умовах воєнного стану (№ 1138/5 від 14.03.2022)

Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 14 березня 2022 року № 1138/5» від 10.06.2022 № 2344/5

Порядок виконання науково-дослідних робіт у науково-дослідних установах судових експертиз Міністерства юстиції України (№ 223/5 від 04.02.2010, із змінами і доповненнями від 25.06.2011 № 1764/5; від 02.07.2012 № 975/5, від 04.04.2013 № 627/5)

Інструкція з діловодства в науково-дослідних установах судових експертиз Міністерства юстиції України (№ 341/5 від 13.02.2018)

Про затвердження форми акту здачі-приймання висновку експерта, експертного дослідження, повідомлення про неможливість надання висновку в науково-дослідних установах судових експертиз Міністерства юстиції України (№ 2696/5 від 07.08.2020)

Постанови Пленумів

Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах (Постанова Пленуму ВСУ від 30.05.1997 № 8)

Про деякі питання практики призначення судової експертизи (Постанова Пленуму ВГСУ від 23.03.2012 № 4)

Про застосування судами законодавства про судові витрати у цивільних справах (Постанова Пленуму ВССУ від 17.10.2014 № 10)