Інтелектуальна власність

Як виникають авторські права

У житті напевно кожного письменника, художника, дизайнера, музиканта, викладача, науковця чи іншого представника творчих професій наступає момент коли з особливою гостротою постають питання, пов’язані із порушенням авторських прав. При цьому проблеми можуть мати дуалістичний характер. Нам, як авторам, може здаватися, що наші роботи недобросовісно використані іншими авторами, і тоді виникатиме питання як же довести наявність авторських прав на певний об’єкт та запобігти незаконному його використанню. Або ще більш неприємна ситуація може виникати коли претензія у порушенні авторських прав висувається щодо наших робіт, і тоді саме нам прийдеться доводити добросовісність дій. Тому всім творчим працівникам бажано розуміти принаймні базові положення особливостей набуття авторсько-правової охорони, ефективного управління та розпорядження своїми авторськими правами.

Також кожен з нас напевно не раз зустрічався у повсякденному житті з очевидними порушеннями прав на різні об’єкти інтелектуальної власності. Наприклад, відвідуючи соціальні мережи, сайти, переглядаючи товари у магазинах чи на інтернет-платформах, сприймаючи рекламу ми іноді звертаємо увагу, що відтворюються знайомі нам твори живопису, дизайну, графіки, архітектури, музичні, літературні чи фотографічні твори. Тоді у нас відразу виникає цілий ряд питань. Чи є такі дії добросовісними? В яких випадках можна вільно використовувати чужі об’єкти авторського права? Як захистити свої унікальні творчі роботи від недобросовісного використання?

Про особливості набуття правової охорони та захисту прав інтелектуальної власності пропоную й подискутувати у цій рубриці.

Розпочинаємо з основних положень авторського права.

Об’єкти авторського права та форми їх вираження

Авторські права поширюються на твори літератури, науки та мистецтва, а саме: на літературні та художні твори, музичні твори, аудіовізуальні твори, драматичні та хореографічні твори, твори образотворчого мистецтва та ужиткового мистецтва, твори архітектури, містобудування та садово-паркового мистецтва, комп’ютерні програми та інші твори.

Зверніть увагу! Усі твори стають об’єктами авторського права з моменту їх вираження в об’єктивні формі. Поки твір існує лише у свідомості автора у вигляді творчого задуму та містить комплекс ідей, думок і образів, які ще є недоступними для інших осіб, такий творчий результат не може отримати правову охорону.

Для набуття авторсько-правової охорони твір повинен набути форму, відокремлену від свідомості автора, доступну для сприйняття іншими особами за допомогою органів слуху, зору, дотику, як наприклад:

 • письмову (рукопис, машинопис, нотний запис тощо),
 • усну (публічне проголошення чи виконання тощо),
 • форму звуко- або відеозапису,
 • форму зображення (малюнок, ескіз, картина, план, креслення, кіно-, відео- або фотокадр тощо),
 • об’ємно-просторову (скульптура, макет, споруда),
 • електронну (цифрову) тощо.

При цьому один твір може мати декілька об’єктивних форм втілення. Наприклад, музичний твір може бути зафіксований як в письмовій формі (нотний запис), так і в формі звукозапису.

Вказаний перелік форм, звичайно, не є вичерпним, оскільки із розвитком техніки та технологій, що дають можливість фіксувати результати творчої діяльності людини, з’являються нові, раніше не відомі форми вираження авторських ідей. Тому законодавство й не обмежує нас в цьому.

Основні критерії набуття правової охорони авторським правом:

Твір визнається об’єктом авторського права, якщо він відповідає визначеним законодавством умовам, а саме:

 • твір виражений в об’єктивній формі,
 • є результатом творчої праці та відповідає умові оригінальності.

Чи обов’язково треба реєструвати авторські права?

На відміну від таких об’єктів інтелектуальної власності як торговельні марки, промислові зразки, винаходи (корисні моделі) чи сорти рослин для виникнення й здійснення авторського права не вимагається реєстрація чи будь-яке інше спеціальне його оформлення.

Статтею 9 Закону Про авторське право і суміжні права, який набрав чинності 01.01.2023,  встановлено:

 • Авторське право на твір виникає внаслідок факту його створення.
 • Твір вважається створеним з моменту первинного надання йому будь-якої об’єктивної форми (письмової, речової, електронної (цифрової) тощо).
 • Для виникнення і здійснення авторського права не вимагається реєстрація авторського права чи будь-яке інше спеціальне його оформлення, а також виконання будь-яких інших формальностей.
 • Суб’єкт авторського права для повідомлення про свої майнові права може використовувати знак охорони авторського права, що складається з латинської літери «С», обведеної колом — ©, поряд з яким зазначаються ім’я (найменування) суб’єкта майнових прав на твір, рік першого опублікування твору.

Правова  охорона поширюється не на всі твори

Законодавство передбачає певні випадки, коли певні твори не визнаються об’єктами авторсько-правової охорони. Зокрема, якщо твори не відповідають умовам надання правової охорони (наприклад, не є оригінальними та не мають творчого характеру), або виключені з правової охорони (перелік таких випадків міститься у статті 8 Закону «Про авторське право і суміжні права»).

У кого виникають авторські права? Хто є суб’єктами авторського права?

Первинним суб’єктом авторського права є автор твору.

Ця норма чітко закріплена в законодавстві України (ч.1 ст. 435 ЦКУ, ч.2. ст. 9 ЗУ «Про авторське право і суміжні права»).

За відсутності доказів іншого автором твору вважається фізична особа, зазначена звичайним способом як автор на оригіналі або примірнику твору (презумпція авторства).

За певних обставин авторські права можуть набувати й інші особи.

У ст. 5 Закону Про авторське право і суміжні права  визначено, що суб’єктами майнових авторських прав можуть бути також інші фізичні або юридичні особи, до яких перейшли майнові права на твір на підставі правочину або закону.

Якщо коротко, то суб’єктами авторського права можуть бути:

 • автори творів,
 • спадкоємці авторів,
 • особи, яким автори чи їх спадкоємці передали свої авторські майнові права.

Докази наявності (набуття) авторських прав

При виникненні спорів щодо порушення авторських прав виникає необхідність у наданні доказів, які підтверджують, хто є автором оригінального автентичного твору і дати його створення. Тому авторам необхідно мати докази для доведення, що його твір створено раніше, і що саме він є його автором.

Особи, які набули майнові права на підставі договору або закону, також мають надати належно оформлені юридичні документи, що підтверджують наявність прав.

Докази (документи), які можуть бути надані для  підтвердження дати створення твору:

 • Коли ми публікуємо книгу, статтю або інший літературний твір, дата публікації та ім’я автора обов’язково вказуються на примірнику твору. Тому для опублікованих творів літератури чи науки підтвердження дати створення твору доводиться доволі просто.

Наприклад, у таких літературних творах технічного характеру, як Технічні умови, на титульному аркуші вказується дата розробки ТУ і їх затвердження.

 • Дата створення електронного документу (файлу).

Слід враховувати, що доведення у суді достовірності цієї дати може вимагати проведення різних експертиз (наприклад, комп’ютерно-технічної або телекомунікаційної), в результаті яких ця дата буде зафіксована та встановлено факт наявності /або відсутності втручання при відображенні цієї дати.

 • Дата штемпеля пошти.

Це найпростіший спосіб зафіксувати дату створення твору.

Роздрукувати твір в паперовому вигляді, або записати текст в електронному вигляді, покласти в конверт і відправити його на свою же адресу.

Тільки після отримання його НЕ ВІДКРИВАТИ !!!

За необхідності цей запечатаний конверт може бути наданий як доказ до суду.

Хоча слід відмітити, що особисто я  жодного разу в матеріалах справи не бачила такого способу доведення дати створення твору та авторства. Такі рекомендації були більш актуальними до активного впровадження цифровізації та інформаційних технологій. Нині, на мій погляд, існують більш зручні способи фіксації. Але теоретично цей спосіб також може використовуватися і він не потребує особливих фінансових витрат.

Аналогом цього способу може бути відправка електронного листа на свою же адресу із вкладеним файлом із твором.

 • Розміщення документу на різних інтернет ресурсах.

Проте достовірність вказаної дати розміщення твору в окремих випадках також може потребувати підтвердження.

 •  Розміщення твору в репозитаріях.

Порада: депонування краще робити до оприлюднення твору.

 • Нотаріальне засвідчення факту створення твору.
 • Реєстрація об’єкта авторського права у відповідних відомствах та отримання Свідоцтва про авторське право на твір.

Про особливості реєстрації  авторського права Ви можете прочитати у статті ЯК ЗАРЕЄСТРУВАТИ АВТОРСЬКЕ ПРАВО