Судова експертиза

Як стати судовим експертом?

Ви стали замислюватися над тим, щоб розширити сферу своєї діяльності та опанувати нову професію?

Можливо саме судово-експертна діяльність дасть змогу розширити коло ваших професійних компетенцій та завдяки застосуванню ваших знань, практичного досвіду та набутих навичок сприятиме встановленню істини під час судового розгляду справ.

Якщо ви ще вирішуєте для себе питання чи доцільно Вам отримувати кваліфікацію судового експерта, сподіваюся, ця стаття допоможе вам зрозуміти як відбувається процес підготовки судових експертів та прийняти  правильне рішення.

Розглянемо особливості процесу підготовки судових експертів та отримання кваліфікації. Але спочатку з’ясуємо для себе, що розуміється під поняттям «судова експертиза».

Що таке судова експертиза

Розглянемо визначення цього поняття, яке міститься у Законі «Про судову експертизу»: «Судова експертиза — це дослідження на основі спеціальних знань у галузі науки, техніки, мистецтва, ремесла тощо об’єктів, явищ і процесів з метою надання висновку з питань, що є або будуть предметом судового розгляду».

Отже, судова експертиза проводиться у визначеному законом процесуальному порядку з метою надання висновку, що має значення для розгляду певної справи.  При цьому однією з найважливіших умов призначення експертизи є необхідність застосування експертом спеціальних знань для встановлення певного факту, що має значення для об’єктивного вирішення справи.

Саме наявність у фахівця (експерта), якому призначається експертиза, відповідних спеціальних знань  є одним з ключових вимог до відповідності експерта вимогам закону та наявності у нього належних професійних компетентностей для надання обґрунтованого та об’єктивного висновку.

Хто може бути судовим експертом

У чинному Законі «Про судову експертизу» однією з основних вимог до фахівців (експертів), яких можуть залучати до проведення судових експертиз, встановлено наявність у них необхідних знань для надання висновку з досліджуваних питань.

У статті 10 вищезазначеного закону, нормативно закріплено, що судовими експертами можуть бути особи, які:

 • мають необхідні знання для надання висновку з досліджуваних питань,
 • мають відповідну вищу освіту,
 • пройшли підготовку,
 • отримали кваліфікацію судового експерта з певної спеціальності.

При цьому, яка освіта вважається відповідною для отримання кваліфікації за певним експертним напрямком нині не унормовано. При вирішенні цього питання враховується найменування спеціальності за Переліком галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, та навчальний час з відповідних дисциплін, зазначених у додатку до диплому про вищу освіту.

Нажаль, нині не враховується стаж практичної діяльності в певній галузі, а також інші здобутки особи у певному напрямку діяльності, наприклад, спеціальність або тематика захищених дисертацій.

Види експертних спеціальностей, за якими можна отримати кваліфікацію судового експерта

На сьогоднішній день існує близько 100 видів судових експертиз. Проведення експертиз за певними криміналістичними видами, наприклад, почеркознавчої чи лінгвістичної експертизи, технічної експертизи документів або експертизи зброї, нині здійснюється виключно в спеціалізованих експертних установах, зокрема в установах експертної служби МВС, СБУ, Міністерства юстиції тощо.

Ряд видів експертиз та експертних спеціальностей нині відкриті для приватних експертів. Тобто проводити такі експертизи можуть також фахівці, які не напрацюють у державних спеціалізованих установах судових експертиз.

На сьогоднішній день фахівці, які мають намір здійснювати приватну експертну практику, можуть отримати кваліфікацію за такими видами експертиз:

 • Інженерно-транспортна,
 • Безпеки життєдіяльності,
 • Будівельно-технічна,
 • Земельно-технічна,
 • Пожежно-технічна,
 • Комп’ютерно-технічна,
 • Оціночно-будівельна,
 • Залізнично-транспортна,
 • Оціночно-земельна,
 • Гірничотехнічна,
 • Дорожньо-технічна,
 • Телекомунікаційна,
 • Електротехнічна,
 • Інженерно-екологічна,
 • Експертиза з питань землеустрою,
 • Електротранспортна експертиза,
 • Експертиза технічного стану ліфтів,
 • Економічна,
 • Товарознавча,
 • Транспортно-товарознавча,
 • Експертиза військового майна,
 • Експертиза у сфері інтелектуальної власності,
 • Психологічна,
 • Мистецтвознавча,
 • Гемологічна експертиза,
 • Ветеринарна.

Більш детально з усім переліком видів та експертних спеціальностей, за якими присвоюється кваліфікація судового експерта, можна ознайомитися у Додатках 5 та 6 Положення про Центральну експертно-кваліфікаційну комісію при Міністерстві юстиції України та атестацію судових експертів (№301/5 від 03 березня 2015 року).

У Додатку 5 Положення наведено ПЕРЕЛІК видів судових експертиз та експертних спеціальностей, за якими присвоюється кваліфікація судового експерта фахівцям науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України.

У Додатку 6 – ПЕРЕЛІК видів судових експертиз та експертних спеціальностей, за якими присвоюється кваліфікація судового експерта фахівцям, які не є працівниками державних спеціалізованих установ.

Порядок набуття кваліфікації судового експерта

 1. Підготовка з теоретичних, організаційних і процесуальних питань судової експертизи;
 2. Підготовка за відповідною експертною спеціальністю;
 3. Складання кваліфікаційного іспиту;
 4. Присвоєння кваліфікації та видача Свідоцтва.

Для присвоєння кваліфікації судового експерта працівники Науково-дослідних установах судових експертиз Міністерства юстиції (далі – НДУСЕ) та фахівці, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, повинні знати:

 • теоретичні, організаційні і процесуальні питання судової експертизи;
 • методичні положення і практику їх застосування за відповідною експертною спеціальністю.

Підготовка з теоретичних, організаційних і процесуальних питань судової експертизи нині проводиться в Київському відділенні ННЦ «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» (правонаступник Інститута права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України) та в ННЦ «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» НДУСЕ (м. Харків).

Підготовка за експертними спеціальностями проводиться в науково-дослідних установах судових експертиз Міністерства юстиції, за умови наявності у них атестованих експертів за відповідними напрямками. До таких установ відносяться:

 • Дніпропетровський науково-дослідний інститут судових експертиз,
 • Київський науково-дослідний інститут судових експертиз,
 • Львівський науково-дослідний інститут судових експертиз,
 • Науково-дослідний центр судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності,
 • Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса»,
 • Одеський науково-дослідний інститут судових експертиз.

Після проходження підготовки за експертними спеціальностями документи подаються на розгляд Центральної експертно-кваліфікаційної комісії при Міністерстві юстиції України (далі – ЦЕЕК) для складання кваліфікаційного іспиту та присвоєння кваліфікації.

Зверніть увагу! Копію свідоцтва про підготовку з теоретичних, організаційних і процесуальних питань судової експертизи можна пред’являти для проходження атестації протягом 2 років!!!

Тобто, ви можете спочатку отримати кваліфікацію судового експерта за однією спеціальністю, а потім проходити навчання за іншою спеціальністю, без необхідності знову проходити навчання з теоретичних, організаційних і процесуальних питань судової експертизи. Головне, щоб документи були подані до Центральної експертно-кваліфікаційної комісії до спливу 2-х річного терміну.

У разі прийняття кваліфікаційною палатою ЦЕКК рішення про присвоєння кваліфікації судового експерта видається Свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта з певної експертної спеціальності.

Строк дії Свідоцтва судового експерта становить 3 роки, який продовжується після підтвердження експертом своєї  кваліфікації.

.

Один комментарий

 • Ольга Холодова

  З великою вдячністю згадую лектора курсу з теоретичних, організаційних та процесуальних питань судової експертизи Наталію Валеріївну Кісіль.
  Інформативна насиченість курсу та професійність Кісіль Н. В. і інших лекторів стали запорукою ефективності навчання. Наталія Валеріївна ілюстративно формулювала, системно пояснювала і доносила свої знання до нас. Окрім того, підготувала і надала демонстраційні матеріали, які дуже корисні при підготовки до кваліфікаційного екзамену. Та найголовніше, на мій погляд, їй було не все одно, якими ми будемо на виході! За що їй велика шана!

  Р. S. Ставлю собі за мету на все життя ніколи не припиняти навчання!!! Тому, шановна Наталіє Валеріївно, скажу Вам: до нових зустрічів!

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *