Інтелектуальна власність

Як зареєструвати авторське право

Напевно кожній творчій особистості корисно розуміти, як реєструються авторські права. Насправді, не настільки суттєво в якій області ви спеціалізуєтесь: чи є ви викладачем, науковцем, художником, автором текстів пісень та музики, або експертом. Так, так, навіть якщо вашим основним напрямом діяльності є судова експертиза, то ви також можете створювати різні об’єкти авторського права. Наприклад, розробляти методики, методичні рекомендації, навчальні та науково-методичні посібники, писати статті та інші твори, які згідно законодавства про авторське право будуть розглядатися як літературні твори. Практика показує, що чимало наших колег активно реєструють авторські права на свої посібники, методики та розроблені комп’ютерні програми.  

Якщо ж ви є викладачем чи науковцем, то за родом вашої діяльності ви створюєте величезну кількість різних видів об’єктів авторського права: лекції, презентації, методичні посібники, монографії тощо. При цьому, відповідно до пункту 38 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності , затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187, серед досягнень, які зараховуються, визначено підпункт 2, в якому йде мова й про наявність не менше 5 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір за останні п’ять років. Цей пункт, на мою думку, все ж таки простіше виконати ніж, наприклад, підпункт 1 пункту 38, в якому встановлено необхідність здійснення за останні 5 років не менше 5 публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection.

Іноді бувають випадки коли доцільно зафіксувати своє авторство до відправки рукопису на узгодження/рецензію іншим особам або видавцю. Нажаль, приходилося не раз чути історії про те, як переданий для вичитки твір включався у видання, яке виходило у світ під іншим ім’ям. В таких випадках не дуже просто довести своє авторство на твір. Люди найчастіше опускають руки і продовжують жити із гіркотою та неспокоєм у серці. Для того щоб у подальшому не засмучуватися і запобігти проявам недобросовісних дії, краще вчасно зареєструвати своє авторське право.

Давайте розглянемо особливості та порядок реєстрації авторського права.

Чи обов’язково реєструвати своє авторське право?

Ні, не має обов’язкової реєстрації об’єктів авторського права. Про це більш детально розглядається в статті ЯК ВИНИКАЮТЬ АВТОРСЬКІ ПРАВА.

На відміну від торговельних марок, промислових зразків, винаходів та інших об’єктів права інтелектуальної власності (крім об’єктів суміжних прав) для виникнення й здійснення авторського права не вимагається реєстрація чи будь-яке інше спеціальне його оформлення.

Країни, які підписали Бернську конвенцію про охорону літературних і художніх творів, домовилися, що для виникнення авторських прав немає необхідності в спеціальній реєстрації. Авторське право виникає з моменту створення твору.

Ця норма закріпилася і в національному законодавстві кожної країни, що підписали Бернську конвенцію.

Статтею 9 Закону «Про авторське право і суміжні права», який набрав чинності 01.01.2023, встановлено:

«Авторське право на твір виникає внаслідок факту його створення.

Твір вважається створеним з моменту первинного надання йому будь-якої об’єктивної форми (письмової, речової, електронної (цифрової) тощо).

Для виникнення і здійснення авторського права не вимагається реєстрація авторського права чи будь-яке інше спеціальне його оформлення, а також виконання будь-яких інших формальностей»

Виникає питання: Так чи доцільно реєструвати об’єкти авторського права? А якщо, так, то у яких випадках?

Слід вважати, що у будь-яких спірних ситуаціях авторам НЕОБХІДНО МАТИ ДОКАЗИ дати створення твору (наприклад, що його твір створено раніше за твір потенційного порушника), і що саме він є його автором.

Тому за бажанням автора або особи, якій належать майнові права на твір, у будь-який час протягом строку охорони авторського права може бути здійснена державна реєстрація авторських прав. При позитивному рішенні — видається Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір.

Особливості та порядок реєстрації  авторського права

При підготовці заявки на реєстрацію авторського права необхідно ознайомитися із документом: Порядок державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, затверджений наказом Міністерства економіки України 16 серпня 2023 р. № 11319.

У Порядку визначено процедуру подання заявок на реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, їх розгляду, державної реєстрації, публікації відомостей про цю реєстрацію, видачі свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір, а також ведення Державного реєстру свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір і Державного реєстру договорів, які стосуються права автора на твір, яка здійснюється УКРНОІВІ.

У ч. 5 статті 9 Закону вказується:

«Суб’єкт авторського права для засвідчення належних йому особистих немайнових прав та/або майнових прав на твір (оприлюднений чи неоприлюднений), факту і дати його опублікування, набуття майнових прав на твір на підставі договору або закону може зареєструвати своє авторське право на твір у відповідному державному реєстрі. Кожна із сторін укладеного договору, що стосується майнових прав на твір, має право зареєструвати договір у відповідному державному реєстрі.

Державна реєстрація авторського права і договорів, які стосуються майнових прав на твір, здійснюється НОІВ відповідно до затвердженого Установою порядку.

За підготовку НОІВ до державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються майнових прав на твір, сплачуються збори, розміри яких визначаються Кабінетом Міністрів України. Зазначені збори зараховуються до бюджетів у порядку, встановленому Бюджетним кодексом України.

Про реєстрацію авторського права на твір НОІВ видається свідоцтво. Про реєстрацію договору, що стосується майнових прав на твір, НОІВ приймає рішення».

Зверніть увагу!!!

Нещодавно відбулися зміни у зв’язку з процесом трансформації та передачі функцій НОІВ від Укрпатенту до УКРНОІВІ (розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2022 року № 943-р «Деякі питання Національного органу інтелектуальної власності»).

З 8 листопада 2022 року суб’єктом, що виконує функції НОІВ, є державна організація «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (УКРНОІВІ).

Тому з 8.11.2022 р. державна реєстрація авторського права і договорів, що стосуються права автора на твір, здійснюється Національним органом інтелектуальної власності — державною організацією «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій (УКРНОІВІ).

На сайті УКРНОІВІ вже розміщено актуальну інформацію стосовно Державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір.

Кому цікаво, Ви можете ознайомитися з цією інформацією за посиланням: https://ukrpatent.org/uk/articles/copyright-info

На вищезазначеному сайті ви знайдете Переліки документів, які подаються для державної реєстрації авторського права на твір та реєстрації договорів, які стосуються прав авторів на твори.

Оновлені ОБЛАНКИ ЗАЯВ, нині вже також розміщені на сайті https://ukrpatent.org/uk/articles/copyright-blanky-zaiav:

Види заяв, що подаються до УКРНОІВІ:

Подання заявки

Заявки на державну реєстрацію подаються до УКРНОІВІ заявником або його довіреною особою у паперовій формі:

  • засобами поштового зв’язку за адресою УКРНОІВІ — 01601, вул. Дмитра Годзенка, 1 (вул. Глазунова, 1), м. Київ;
  • через поштову скриньку безпосередньо за адресою УКРНОІВІ — 01601, вул. Дмитра Годзенка, 1 (вул. Глазунова, 1), м. Київ;
  • в електронній формі.

Про організацію подання в електронній формі документів стосовно державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, більш детально можете дізнатися у підготовлених УКРНОІВІ роз’ясненнях.

За підготовку НОІВ до державної реєстрації авторського права і договорів, що стосуються права автора на твір, сплачуються збори, розмір яких визначається Кабінетом Міністрів України.

Станом на лютий 2024 р. збір за підготовку до держреєстрації авторського права від фізичних осіб становить 255 грн.

Збір за підготовку до держреєстрації авторського права від юридичних осіб — 510 грн.

Про всі види та розміри зборів можете більш детально дізнатися на сайті: https://ukrpatent.org/uk/articles/copyright-derzhmyto-zbory-rekvizyty

Реєстрація авторського права на твір

Про реєстрацію авторського права на твір видається свідоцтво.

Свідоцтво це документ, що засвідчує авторство (авторське право) на оприлюднений чи неоприлюднений твір, а також факт і дату оприлюднення твору (за наявності).

Приклад зображення Свідоцтва

Основні положення щодо реєстрації авторського права викладені у Порядку державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, який затверджений наказом Міністерства економіки України 16 серпня 2023 р. № 11319.

У разі коли твір створено у співавторстві, у заяві зазначається прізвище, ім’я та по батькові кожного автора. Відносини співавторів визначаються в укладеній між ними угоді. Право на підписання документів, що подаються до Національного органу інтелектуальної власності, може бути надано одному із співавторів за наявності відповідної довіреності від інших співавторів.

Документи, що додаються до заяви, оформляються таким чином, щоб їх можна було безпосередньо копіювати і зберігати протягом строку дії авторського права.

Автор або особа, яка має авторське право, несе відповідальність за достатність і достовірність інформації, наведеної у заявці на реєстрацію авторського права на твір.

Автор або особа, яка має авторське право, самостійно вирішує, який обсяг твору потрібно подати у складі заявки на реєстрацію для його ідентифікації, тобто для того, щоб відрізнити цей твір від інших творів.

Форма Заявки із детальними поясненнями, які відомості необхідно  вказувати у відповідному пункті заявки, є на сайті Мінекономіки, за що величезна подяка розробникам.

Вимоги щодо форми заявки і форматів, у яких надаються твори, детально розписані у п. 2.2 розділу ІІ Порядку державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір.

Сподіваюся, що ці пояснення вам допоможуть підготувати заявку. Бажаю вам успішно скласти заявку та зареєструвати ваше авторське право!!! 


Наприкінці хочу звернути вашу увагу!!!

Сам факт наявності у особи «Свідоцтва про авторське право на твір», не є беззаперечним доказом того, що він створив оригінальний твір, який відповідає всім умовам надання правової охорони і буде охоронятися авторським правом.

В Україні перевірка установою, яка реєструє авторські права, здійснюється тільки за формальними ознаками, а не проводиться по суті. Тобто відповідність об’єкту поданого на реєстрацію критеріям оригінальності та творчого характеру не встановлюється!!!

Майте на увазі, що може бути зареєстровано твір, створений із порушенням авторських прав інших осіб, або ж такий твір, в якому немає творчого характеру. І такі випадки є не поодинокими у судовій практиці.

В наступних статтях про такі справи обов’язково розповім.

Один комментарий

  • Галина

    Щиро вдячні пані Наталії за таку корисну інформацію! Нам як науковцям дуже потрібна допомога в оформленні авторських свідоцтв, інформації багато, але розібратися складно. Дякуємо Вам за таку важливу роботу та допомогу! Бажаємо успіхів! З повагою доцент Балан Г.О.

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *